Biroul Executiv

Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi pentru un mandat de 4 ani în mod individual de către Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Stomatologi Dâmboviţa. Membrii Biroului Executiv conduc în mod curent lucrările acestuia şi activitatea permanentă a Colegiului Medicilor Stomatologi Dâmboviţa.
Biroul Executiv se întruneşte săptămânal, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, şi ia decizii valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Dâmboviţa
Mandatul 2023-2027

Preşedinte-Dr. Dinescu Nicolae-Nedim

Vicepreşedinte-Dr. Constantinescu Diana-Victoria

Vicepreşedinte-Dr. Dumitru Bianca-Elena

Secretar-Dr. Zebreniuc Margareta

Trezorier-Dr. Căruntu Elena-Augustina